We want the AmurInfoCenter site to be comfortable and interesting for you. We work with web analytics to become better. Cookies are used to collect analytical data. All information is completely confidential and is never passed on to third parties. Confirm your agreement with the policy regarding cookies or learn more about the technology.
Accept

Сүхбаатар аймагт Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл байгуулахаар боллоо

20 march 2020 Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргийг бууруулахад Зүүн бүсийн аймгуудын үйл ажиллагаагаа уялдуулах шаардлагатай болсон гэдгийг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь  хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд онцолсон юм.