We want the AmurInfoCenter site to be comfortable and interesting for you. We work with web analytics to become better. Cookies are used to collect analytical data. All information is completely confidential and is never passed on to third parties. Confirm your agreement with the policy regarding cookies or learn more about the technology.
Accept

News

News

Choose a section
Selected section: News
Хууль бус агнуурыг хэрхэн бууруулах талаар сургалт зохион байгуулав
29 april 2021 Хууль бус агнуурыг хэрхэн бууруулах талаар сургалт зохион байгуулав

Энэхүү сургалт нь цаашид тус аймгийн хэмжээнд хууль бус агнуур, зэрлэг амьтны эд эрхтэний хууль бус худалдааг буруулахад шаардлагатай хүний нөөцийг бэхжүүлэх чухал алхам юм.

Дэлгэрэнгүй

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • нэг хуудсанд: