We want the AmurInfoCenter site to be comfortable and interesting for you. We work with web analytics to become better. Cookies are used to collect analytical data. All information is completely confidential and is never passed on to third parties. Confirm your agreement with the policy regarding cookies or learn more about the technology.
Accept

News

News

Choose a section
Selected section: News
Уул уурхайгаас аврагдсан үзэсгэлэнт байгаль
6 september 2021 Уул уурхайгаас аврагдсан үзэсгэлэнт байгаль

Байгаль хамгаалагчид” Зэрлэг амьтад болон ховор ургамлаар баялаг, байгалийн үзэсгэлэн төгөлдөр бүрдсэн сайхан нутаг шүү. Хэрвээ энд алт олборлолт эхэлсэн бол энэ сайхан онгон байгаль сүйдэж, эдгээр зэрлэг амьтад үргэн дайжих байв. Ийм сайхан газрыг уул уурхайгаас салгаж чадсан нь том амжилт” гэж ярьж байлаа.

Дэлгэрэнгүй

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • нэг хуудсанд: