We want the AmurInfoCenter site to be comfortable and interesting for you. We work with web analytics to become better. Cookies are used to collect analytical data. All information is completely confidential and is never passed on to third parties. Confirm your agreement with the policy regarding cookies or learn more about the technology.
Accept
International children’s drawing contest “Crane – Bird of the World”

News

News

Choose a section
Selected section: News
Сүхбаатар аймагт Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл байгуулахаар боллоо
20 march 2020 Сүхбаатар аймагт Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөл байгуулахаар боллоо

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргийг бууруулахад Зүүн бүсийн аймгуудын үйл ажиллагаагаа уялдуулах шаардлагатай болсон гэдгийг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь  хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд онцолсон юм.

Дэлгэрэнгүй

  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • нэг хуудсанд: