We want the AmurInfoCenter site to be comfortable and interesting for you. We work with web analytics to become better. Cookies are used to collect analytical data. All information is completely confidential and is never passed on to third parties. Confirm your agreement with the policy regarding cookies or learn more about the technology.
Accept

About AmurInfoCenter

About AmurInfoCenter
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) нь 5 сая орчим байнгын дэмжигчидтэй, 100 гаруй оронд байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын бие даасан томоохон байгууллага юм. , with almost 5 million supporters and a global network active in more than 100 countries.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан нь өсөн нэмэгдэж буй байгаль орчны доройтлоос урьдчилан сэргийлж, хүн ба байгалийн харилцан шүтэлцээг хангах эрхэм зорилготой. Үндсэн зорилго нь дэлхий дахины биологийн олон янз байдлыг хадгалж үлдэх юм.

Манай байгууллагын дэлхийн хэмжээний нийт төсвийн тэн хагасаас илүүг хувь хүмүүс буюу бидний нэрлэдгээр Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн дэмжигчдийн хандив бүрдүүлдэг. Дэлхийн байгаль орчны санг дэмжигчдийн тоо д жилээс жилд нэмэгдсээр байгаа бөгөөд байгаль орчноо хамгаалах энэхүү сайн санааны нэн чухал ажилд хүн болгоныг нэгдэн орохыг уриалж байна.


about_aic2.jpg

Манай гишүүд өөрсдийн ажилдаа үнэн сэтгэлээсээ хандаж, энэхүү үйл хэрэг нь хүн ба байгалийн харилцан шүтэлцээг хангахад чиглэсэн дэлхийн хэмжээний нийтлэг үйлсийн нэгэн хэсэг гэдгээрээ бахархаж байдаг.

Манай үйл ажиллагаа хоорондоо нягт харилцан уялдаатай үндсэн чиглэлүүдэд хуваагддаг. 


Зургийн цомог