ГМС-ийн хайлт (Зургийн ГМС-ийн файл)
Жишээ нь, Дагуурын хээр
Хайлт (бичиг баримтууд)
Жишээ нь, Олон улсын хамтын ажиллагаа
Events Calendar Earth hour Time before event

Амар мөрний сав газрын мэдээллийн төв

Амар мөрний сав газрын мэдээллийн төв (AmurInfoCenter) нь Амарын эко-бүс нутгийн газарзүй, байгаль экологийн онцлог, судлаач шинжээчдийн дүгнэлт, тайлан, олон нийтийн мэдээллийн сүлжээний архив болон бусад холбогдох мэдээ мэдээлэл бүхий олон нийт, сонирхогч талуудад зориулсан нээлттэй чөлөөт вэб портал байна.   

Энэ бүс нутаг нийтдээ 2.1 сая гаруй х.д.км талбайг хамрах бөгөөд энд Амар мөрний сав газар бүхэлдээ орохоос гадна Япон тэнгист болон Туманная мөрнөөс Уда мөрний хооронд Охотскийн далайд шууд нийлдэг гол мөрний сав газрууд багтдаг. ОХУ-ын Алс дорнодын энэ эко бүс нутгийг хамгаалах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд олон нийт, судалгаа шинжилгээ, төр засгийн байгууллагуудын хүчин чармайлтыг нэгтгэх зорилготой Амур мэдээллийн төвийг байгуулж байгаа билээ.

See all photos Дэлгэрэнгуй

Амарын эко бүсийн